Robert Frost

Robert Frost kształcił się na uniwersytetach w St Andrews, Krakowie i Londynie. Po osiemnastu latach wykładania w londyńskim King’s College przeniósł się w 2004 roku na uniwersytet w Aberdeen, gdzie obecnie kieruje katedrą historii. Interesuje się historią wschodniej i północnej Europy od XIV do XIX wieku. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół dziejów Polski i Litwy oraz historii wojskowości w epoce nowożytnej.

Mówi dobrze po polsku, co da się zauważyć podczas rozmowy Profesora z Michałem Wójcikiem, na temat jego najnowszej książki.

692196-352x500

Oksfordzka historia unii polsko-litewskiej tom I.

Powstanie i rozwój 1385–1569.

Robert Frost

Tłumaczenie Tomasz Fiedorek

Wydawnictwo  Rebis