Piotr Zychowicz. Żydzi2

Michał Wójcik zaprosił do rozmowy autora wielu niezwykle kontrowersyjnych książek na temat historii najnowszej Polski. Piotr Zychowicz swoją twórczością budzi wielkie emocje, niezależnie od tego czy pisze o „żołnierzach wyklętych”, powstaniu warszawskim czy Niemcach.

„Żydzi2” to kontynuacja bestselleru „Żydzi” z cyklu Opowieści niepoprawnych politycznie. Piotr Zychowicz i jego rozmówcy poruszają w tej książce niemal wszystkie tematy, które wypłynęły podczas ostatniej wielkiej żydowsko-polskiej kłótni. Z jednej strony – żydowska policja w gettach, judenraty, obozowe sonderkommanda i żydokomuna. Z drugiej – działalność granatowej policji, polskie donosy, zabójstwa i antysemityzm oraz trudny problem stosunku polskiego podziemia do Holokaustu i Żydów.

miniature

Żydzi 2. Opowieści niepoprawne politycznie

Piotr Zychowicz

Wydawnictwo  Rebis