Prof. Jacek Leociak. „Młyny boże” i „Biografia ulic”

Prof. dr hab. Jacek Leociak  – kierownik Zakładu Badań nad Literaturą Zagłady w Instytucie Badań Literackich PAN, członek założyciel Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, redaktor rocznika „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”. Zajmuje się różnymi formami zapisu doświadczeń granicznych (w tym doświadczenia Zagłady). Razem z Barbarą Engelking przygotował koncepcję galerii „Zagłada” w Muzeum POLIN.

Michał Wójcik rozmawia z Profesorem  na temat jego dwóch najnowszych książek.

 

Jacek Leociak

Młyny boże

Zapiski o Kościele i Zagładzie

Wydawnictwo Czarne

mlyny boze 

Jacek Leociak

Biografie ulic

O żydowskich ulicach Warszawy: od narodzin po Zagładę

Wydawca: Dom Spotkań z Historią

biografie ulic