Siedem śmierci. Jak się umierało w dawnych wiekach.

Michał Wójcik zaprosił do rozmowy autorki książki o… śmierci i umieraniu. Barbara Faron i Agnieszka Bukowczan-Rzeszut podjęły się stworzenia publikacji ukazującej 49 biografii postaci z historii świata, których życie i kariera upłynęły pod znakiem septem peccata capitalia (siedmiu grzechów głównych). Ich grzeszne życie często kończyła nagła, tragiczna śmierć, którą poddani traktowali jako dowód na sprawiedliwy osąd każdego, kto dopuszczał się niegodziwości w życiu doczesnym. 

siedem_799x1214

Siedem śmierci. Jak umierano w dawnych wiekach

Barbara Faron

Agnieszka Bukowczan-Rzeszut 

Wydawnictwo ASTRA