Jak w każdy poniedziałek, podrzucamy listę nowości wydawniczych, które  warte są by rzucić na nie łaskawym