Mniej więcej trzysta lat temu, kiedy powietrze wciąż jeszcze było czyste, a seks brudny, najmędrsze głowy