Można porozmawiać  w sposób merytoryczny, a przy tym interesujący i na tzw. luzie, o poważnej książce,