Biografia Kazimierza Moczarskiego, autorstwa Anny Machcewicz, uświadamia nam wagę i znaczenie jego losów. Najbardziej znany epizod