Rozmowa z hiszpańską pisarką  Carlą Montero  dotyczy jej najnowszej powieści, wydanej także w tłumaczeniu polskim. Książka,