Prof. dr hab. Jacek Leociak  – kierownik Zakładu Badań nad Literaturą Zagłady w Instytucie Badań Literackich