Homer pegeeru i Tukidydes Polski ”B”  – tak Michał Wójcik nazywa swojego rozmówcę – Dominika Rutkowskiego,