Michał Wójcik poleca lekturę dwóch opasłych tomisk, ale zapewnia przy tym, że czyta się  je jednym