3 kwietnia wystartowała największa akcja promująca poezję. I to nie byle jaką, bo europejską. Osiemnaście państw,