BukBuk © 2020

Wacław Radziwinowicz o „Stalinie i naukowcach” Simona Ingsa

Michał Wójcik rozmawia z Wacławem Radziwinowiczem, znawcą Rosji, o książce, która jest fascynującą opowieścią o Stalinie i ludziach, którzy stali się pośmiewiskiem naukowego świata.

W pierwszych dziesięcioleciach XX wieku garstka geniuszy, niewydarzonych profesorów i naukowych szarlatanów zawarła pakt z komunistyczną władzą w celu stworzenia światowego supermocarstwa. Książka Simona Ingsa opowiada o tym, do jakich nadużyć i zbrodni dochodzi, kiedy nauka staje się sługą polityki. A także o powikłanych losach uczonych, którzy stawali przed alternatywą: służyć swoją wiedzą złu czy zachować życie.

601214-352x500

Stalin i naukowcy. Historia tryumfu i tragedii, 1905 – 1953
Simon Ings
Tłumaczenie: Krzysztof Kurek
Agora SA